fbpx

Termeni și condiții

 

Prin utilizarea Site-ului www.westfield.ro, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.
Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesarea și utilizarea Site-ului implică acceptarea integrală, fără limitări, ale acestor condiții. Dacă nu sunteți de acord cu sau nu acceptați Condițiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiți Site-ul.

Dreptul de proprietate pentru Conținut

Site-ul și tot ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile („Conținut”) care sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al WESTFIELD DEVELOPMENT SRL sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă sau logo reprezintă marca înregistrată și neînregistrată a WESTFIELD DEVELOPMENT SRL sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului „Conținutului”.

Utilizarea Site-ului

WESTFIELD DEVELOPMENT SRL acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:
Puteți descărca Conținutul, însă doar pentru folos personal și ne-comercial, cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut.

Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail pe care o transmiteți pe Site prin formularele de contact vor fi folosite în conformitate cu politica de protecție a datelor personale. Trimiterea de date personale prin formularele de contact reprezintă consimțământul dumneavoastră expres și neechivoc pentru folosirea datelor personale în scopul contactării, transmiterii de mesaje și emailuri, întocmirea de rapoarte, transmiterea ofertelor sau a altor informații cu caracter comercial. Utilizatorul are obligația de a completa corect datele personale. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizați. Utilizarea în continuare a acestui Site constituie acordul expres și neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavaoastră referitoare la utilizarea site-ului și la protecția utilizării vă rugăm să ne contactați prin datele de contact puse la dispoziție în secțiunea Contact a Site-ului. Condițiile de utilizare ale site-ului sunt guvernate și interpretate conform Legilor din România

Lipsa garanțiilor

Ne rezervăm dreptul de a modifica conținutul acestui Site în orice moment, fără a oferi nicio garanție de niciun fel, fie aceasta expresă sau implicită.

Exonerarea de Răspundere

Utilizarea acestui Site se face în totalitate cu responsabilitatea dumneavoastră. WESTFIELD DEVELOPMENT SRL nu își asumă nicio răspundere pentru orice daune directe sau indirecte, de orice natură, care ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui Site sau a conținutului său. Nu ne asumăm răspunderea pentru niciun fel de pierdere de date sau deterioare de date survenite în urma utilizării acestui Site.

Link-uri spre site-urile unor terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate sub proprietatea altor părți decât WESTFIELD DEVELOPMENT SRL. WESTFIELD DEVELOPMENT nu controlează și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri.

Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare

WESTFIELD DEVELOPMENT SRL. poate, în orice moment și fără vreo notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați toate eventualele revizuiri.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea da naștere responsabilității civile sau viola orice lege.

Utilizați acest Site pe propria răspundere. WESTFIELD DEVELOPMENT SRL nu sunt responsabili pentru daunele directe sau indirecte legate de utilizarea acestui Site sau a conținutului său, indiferent dacă aceasta se realizează pe baza unui contract, prin responsabilitate strictă sau orice altă modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune.

Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror dispute ce ar putea apărea în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.